Direct naar de inhoud van deze pagina

Theo Hoebers

Uitbreiding wandelgebied rond Kabroeksebeek

De brug over de Kabroeksebeek ligt er, de bomen zijn geplant en iedere dag zie je er meer mensen wandelen. Een verwaarloosd stukje land langs de Meterikse weg in Horst ondergaat de komende tijd een metamorfose. "Ik ben zeer verheugd dat we het met z'n vieren voor elkaar hebben gekregen", aldus Theo Hoebers.

Hoe is het idee voor dit plan begonnen?
"Eerder was op deze grond een industriegebiedje. Toen de bedrijven vertrokken heeft de gemeente de grond opgekocht voor woningbouw. Er kwamen geen woningen en de grond werd niet onderhouden. Enkele buurtbewoners hebben toen het initiatief genomen om dit stuk grond te omheinen en er kleine dieren opgezet. De buurt heeft de omheining zelf bekostigd. Helaas moest alles weg omdat de grond nog gesaneerd moest worden. Een aantal jaren geleden besloten we, aanvankelijk met vijf mensen, opnieuw om iets met dit stuk grond te doen. De gemeente ondersteunde ons erin. We hebben bij buurtbewoners op een infoavond ideeën opgehaald en een plan uitgewerkt. De kern van het plan was om het wandelgebied langs de Kabroeksebeek te verbinden met de grond langs de Meterikse weg".

Wat kwam er bij kijken om het te realiseren?
"Velen vonden het een goed plan maar er waren ook tegengeluiden en zorgen. We hebben nog vier algemene bijeenkomsten gehouden met wijk- en buurtbewoners om de zorgen weg te nemen en nieuwe ideeën in te passen. We zijn er gelukkig uitgekomen en het plan voor een wandelgebied kon gerealiseerd worden. Naast het wandelpad komen er twee speelplekken voor honden, picknicktafels en een schapenafrastering. Met de schapen kunnen we het land goedkoop beheren en op burendag gaan we snoei-activiteiten organiseren. Aanvankelijk wilden we de beplanting zelf aanbrengen. Ik ben nu toch blij dat we geld hebben kunnen vinden om het te kunnen uitbesteden aan vakbekwame mensen. De insteek is dat het wandelgebiedje minimaal 5 jaar kan blijven en dat de gemeente op den duur het beheer gaat overnemen. Wij hebben prima hulp gehad van de wijkraad met aanvragen van middelen en met procedures. Ook de gemeente heeft goed meegewerkt. En wij, als de vier initiatiefnemers, hadden ieder onze eigen kwaliteiten die elkaar goed aanvulden."

Wie is Theo Hoebers?
Theo Hoebers (65) is een van de vier vrijwilligers die de kar hebben getrokken. Eerder was hij leraar in het speciaal onderwijs. Vroeger was hij vrijwilliger bij de jeugdsoos en later lid van een schoolbestuur in Horst. Daarnaast is hij betrokken bij stichting Oude Kerkhof en geeft hij hier rondleidingen .
"Ik ben altijd bereid vrijwilligerswerk te doen als het een beetje in mijn straatje past, zolang er maar geen wekelijkse verplichtingen aan verbonden zijn".


Helen Eggenkamp, maart 2019

Geïnspireerd...?
Meld je aan

Registreer hier

Meer inspiratie?

Bekijk alle verhalen