Direct naar de inhoud van deze pagina

Nieuws

Nieuwe Toetsingskader Subsidieverlening Horst aan de Maas

( bron: Horstaandemaas.nl)

Het nieuwe Toetsingskader Subsidieverlening gaat in per 2017.
In dit toetsingskader vindt u alle criteria, voorwaarden en doelen die van toepassing zijn om voor verschillende vormen van subsidie in aanmerking te komen.

Het betreft de volgende subsidies:

  • Stimuleringssubsidies
  • Exploitatiesubsidies inwonersinitiatieven
  • Projectsubsidies
  • Vouchers
  • Garantiesubsidies
  • Prioriteitsgelden dorpsplatforms en wijkcomités
  • Subsidie zelfwerkzaamheid
  • Investeringssubsidies
  • Budgetsubsidies

Binnenkort verschijnen de aanvraagformulieren van deze subsidievormen op de website van de gemeente Horst aan de Maas.

Collectieve vrijwilligersverzekering Horst aan de Maas
(bron: Horstaandemaas.nl)

Bent u inwoner van de gemeente Horst aan de Maas en actief als vrijwilliger of mantelzorger voor de samenleving? Dan bent u automatisch verzekerd via Aon Risk Solutions. Organisaties hoeven zich niet vooraf aan te melden.

Organisaties benaderen ons met vragen over verzekeringen omdat niet alles duidelijk is. De verzekering van de gemeente is een vangnet verzekering die niet alles dekt.
Er wordt altijd eerste gekeken naar voorliggende verzekeringen.

Zo moeten sowieso vrijwilligers die werken voor een professionele instelling door deze instelling zelf verzekerd worden.Voor vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties geldt dat ze over het algemeen wel verzekerd zijn.

Echter: Voor vrijwilligers die taken verrichten in bijvoorbeeld een dagopvang/klussendienst/huiskamer via een Stichting/vereniging is het misschien raadzaam om als club ook een aparte WA verzekering af te sluiten omdat de taken die worden uitgevoerd op de scheidslijn liggen van wat wel en niet onder de verzekering die de gemeente heeft afgesloten valt.

Voor meer info zie: https://www.horstaandemaas.nl/Inwoners/sport_en_vrije_tijd/Vrijwilligers_en_verenigingen/Vrijwilligersverzekering Heeft u nog vragen of is u iets niet duidelijk, bel dan met de gemeente Horst aan de Maas.

UWV en vrijwilligerswerk
(bron: UWV.nl)
Als u vrijwilligerswerk gaat doen, moet u met een aantal dingen rekening houden. De belangrijkste zaken heeft het UWV op een rijtje gezet. Lees hier meer.

2017, 12 april; Meer ruimte nodig voor geven in tijd en geld
(bron: nov.nl)
De sector filantropie (waaronder ook geven in tijd: vrijwilligerswerk) is onmisbaar voor de samenleving en moet meer ruimte krijgen van het nieuwe kabinet. Aldus het manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' dat vandaag wordt gepresenteerd door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties. Van onder andere goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers. Lees hier meer.
2016, 7 december; Vrijwilligersprojecten tevreden over gemeentelijke steun
(bron: Binnenlandsbestuur.nl)
58 procent van de 326 vrijwilligersprojecten die zich hebben aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016 werken samen met gemeenten. Van hen is 85 procent daar tevreden over, met name over subsidiëring en de ontsluiting van het gemeentelijk netwerk. Dat blijkt uit een recente peiling. Lees hier meer.
2016, 6 augustus; Leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas
bron: Horstaandemaas.nl)
Alle resultaten van de enquête.
2016, 27 juni; Meer dan handen 2016

(bron: Vrijwilligerswerk.nl)
Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Maar de grote diversiteit aan vrijwilligersactiviteiten is bij veel mensen nog onbekend. Daarom reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS op 7 december 2016, internationale vrijwilligersdag, - voor de zesde keer - de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit. Op deze site vindt u meer informatie over Meer dan handen 2016.

2016, 20 juni; Vrijwilligerswerk door asielzoekers

(bron: vrijwilligerswerk.nl)
Organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen de hulp inschakelen van asielzoekers of statushouders die verblijven in een van de opvanglocaties van het COA. De brochure Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang helpt geïnteresseerde organisaties op weg. Download hier de brochure.

2016, 17 juni; Het managen van vrijwilligers doe je er niet even bij

(bron: Movisie.nl)
Als professional krijg je op steeds meer manieren te maken met vrijwilligers. Dit heeft gevolgen voor het aansturen en ondersteunen van vrijwilligers. Lees hier meer.

2016, 30 april; Nieuwkomers meteen aan het vrijwilligerswerk

(bron: vrijwilligerswerk.nl)
Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar gebruik maken van de kennis die er al is. Gemeenten kunnen al heel ver komen met integratietrajecten die in het verleden hun waarde reeds hebben bewezen. Lees hier meer.

2016, 21 april; Kwaliteitseisen aan burgerinitiatieven: meerwaarde of dooddoener?

(bron: movisie.nl)
Er is veel aandacht voor de waardering van burgerinitiatieven, zowel vanuit het perspectief van de initiatieven als vanuit gemeente. Lees hier meer

2016, 5 april;Aangescherpte wetgeving rondom Sociale Hygiëne

(bron: spirato.nl)
Sinds 1 april van dit jaar is de wetgeving rondom Sociale Hygiëne aangescherpt. Wanneer eten en drinken wordt bereid om ter plekke te nuttigen moet er volgende de laatste Hygiënecode worden gewerkt. Lees hier meer

2016, 10 maart; Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk

(bron: CBS.nl)
Iets minder dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder heeft zich vorig jaar tenminste één keer ingezet als vrijwilliger. Lees hier meer.